Orange: 0749.151.200 Vodafone: 0727.383.000 iasi@proiectare.biz

Programul National de Dezvoltare Rurala
2014 – 2020

Buget 8,5 miliarde Euro
20 de Masuri pentru absorbtia lor

PNDR 2014 - 2020

Programul Operațional Regional
2014 – 2020

Buget 6,3 miliarde Euro
12 Axe prioritare pentru absorbtia lor

POR 2014 - 2020

Programul Operational Competitivitate
2014 – 2020

Buget 1,58 miliarde Euro
5 Axe Prioritare pentru absorbtia lor

POC 2014 - 2020

Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014 – 2020

Buget 553 milioane Euro
3 Axe Prioritare pentru absorbția lor

POCA 2014 - 2020

Programul Operațional Sectorial Asistenta Tehnica
2014 – 2020

Buget 213 milioane Euro
3 Axe Prioritare pentru absorbtia lor

POAT 2014 - 2020

Programul Operațional Capital Uman
2014 – 2020

Buget 5,9 miliarde Euro
6 Axe Prioritare pentru absorbtia lor

POCU 2014 - 2020

     Ținând cont de situația și de politicile macroeconomice, alături de blocajele creșterii la nivel național, Guvernul României a stabilit anumite priorități de finanțare pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în Acordul de Parteneriat 2014-2020, cu obiectivul global de a reduce discrepanțele de dezvoltare economică și socială între România și statele membre ale UE.
Au fost realizate o serie de scenarii pe baza modelului HEROM, prin care a fost ilustrat impactul fondurilor UE din perioada de programare 2014-2020 asupra economiei românești în ceea ce privește combinarea volumului alocărilor între sectoare.
Pentru a atinge aspirațiile de creștere economică reflectate în obiectivul global al Acordului de Parteneriat, România va avea o economie modernă și competitivă prin abordarea următoarelor cinci provocări în materie de dezvoltare:

• Competitivitatea și dezvoltarea locală
• Populația și aspectele sociale
• Infrastructura
• Resursele
• Administrația și guvernarea

       În baza acestor 5 provocări s-au elaborat cele următoarele programe operaționale

  1. Programului Operațional Competitivitate 2014-2020
  2. Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
  3. Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
  4. Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020
  5. Programului Operațional Regional 2014-2020
  6. Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
  7. Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020