Orange: 0749.151.200 Vodafone: 0727.383.000 iasi@proiectare.biz

MASURA 04

DATE GENERALE

Prin Masura 04 se finanteaza:

 • ameliorarea nivelului global de performanță și de sustenabilitate al exploatațiilor agricole;
 • prelucrarea și/sau dezvoltarea produselor agricole, cu excepția produselor pescărești;
 • infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii și a silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor și furnizarea și economisirea energiei și a apei.

Asadar se va incerca rezolvarea unor serii de nevoi precum:

– înzestrarea tehnică a fermelor, precum echipamente, mașini și utilaje performante, sisteme

eficiente de irigare la nivelul fermei (tehnologii de irigare la nivelul fermei care să conducă la economisirea apei)

– creșterea productivității exploatațiilor agricole,

– stimularea cultivării și depozitării de legume–fructe (soiuri autohtone, adaptate condițiilor pedoclimatice, construcții, spații protejate de cultivare a legumelor), a culturilor de câmp (soiuri autohtone), creșterii efectivelor de animale (suine, bovine și păsări) și valorificarea raselor autohtone.

%

Procent rambursare de la

%

si pana la

BENEFICIARI
 • tineri fermieri cu varsta pana in 40 de ani;
 • persoane fizice autorizate;
 • societati comerciale cu profil de activitate specific;
 • ferme mici, medii si mari;
 • forme asociative (grupuri de producatori si cooperative);
 • si altii.
TIPURI DE CHELTUIELI ELEGIBILE
 • Infiintarea, extinderea, reconversia fermelor, pepinierelor, plantatiilor, sistemelor de depozitate, etc.;
 • Achizitionarea , inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunurilor respective;
 • Amenajarea, constructia si dotarea spatiilor necesare desfasurarii activitatilor de productie;
 • Si multe altele.

Sub-măsura 4.1

Investiţii în exploataţii agricole

Sub-măsura 4.2

Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole

Sub-măsura 4.3

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice