Orange: 0749.151.200 Vodafone: 0727.383.000 iasi@proiectare.biz

 

Sub-măsura 4.2.
„Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole”

 

DI 3A Imbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale

Prin această sub-măsură se vor sprijini investiţiile individuale şi/sau colective în dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor comunitare, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole. Se vor putea realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare.

DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă

Creearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole locale şi promovarea lanţurilor

scurte de aprovizionare vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind la

promovarea ocupării forţei de muncă.

 

Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”

DI 3A Această sub-măsură contribuie la stimularea comercializării produselor prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare şi la o mai buna integrare a fermierilor pe piaţă prin sprijinul acordat pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare și a unităților de procesare, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor.

DI 6A Aceasta sub-măsură contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă în arealele pomicole prin sprijinul acordat pentru înfiinţarea unităților de procesare a fructelor la nivel local.

Aflati masura care vi se potriveste!

Contactati-ne!