Orange: 0749.151.200 Vodafone: 0727.383.000 iasi@proiectare.biz

 

Sub-măsura 4.3.
„Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” 

 

DATE GENERALE

Sprijinul prin această sub-măsură se acordă pentru:

Agricol

  • Înființare, extindere și modernizare a infrastructurii agricole de acces către ferme;

Silvic

  • Înființare, extindere și modernizare a căilor de acces în cadrul fondului forestier;

Irigatii

  • Modernizarea infrastructurii de irigații

 

PROCENT RAMBURSARE

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

  • 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub

presiune și drumurile agricole de acces;

  • 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de

pompare și repompare precum și drumurilor forestiere.

 

BENEFICIARI

Agricol

  • Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform legilației naționale în vigoare

Silvic

  • Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora / conform legislației în vigoare;
  • Unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure; conform legislației în vigoare
  • Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare.

Irigații

  • Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

DI 2A Îmbunătațirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurăriişi modernizarii fermelor, în special in vederea creşterii participarii şi orientării către piaţă,cât şi a diversificării agricole;

mbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole și silvice prin modernizarea și adaptarea căilor de acces va avea efect asupra competitivității exploatațiilor, asigurând o bună

aprovizionare și un acces mai facil către consumatori și piețele de desfacere.

 

 

DI 5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură;

Investițiile în modernizarea infrastructurii secundare de irigații vor promova tehnologii noi, moderne care să contribuie la economisirea apei în agricultura și scăderea costurilor determinate de consumul apei.

Aflati masura care vi se potriveste!

Contactati-ne!